Τριαντάφυλλο Κίτρινο

2

Κανονικό
Μεγάλο
Ιδιαίτερο
ΠΟΣΟΤΗΤΑ