Σπαθίφυλλο mini

15

Κανονικό
Μεγάλο
Ιδιαίτερο
ΠΟΣΟΤΗΤΑ