Μπονσάι S-type

130

Κανονικό
Μεγάλο
Ιδιαίτερο
ΠΟΣΟΤΗΤΑ