Γκουσμάνια κόκκινη

30

Κανονικό
Μεγάλο
Ιδιαίτερο
ΠΟΣΟΤΗΤΑ